KUNDREGISTER OCH SEKRETESSKYDD

Du blir registrerad som kund i samband med produktbeställning, genom att fylla i kontaktuppgiftsblanketten och själv välja användarnamn och lösenord. Vid produktbeställning krävs följande uppgifter: Företag och/eller Kundens eget namn, födelsetid eller Fo-nummer, Näradress, postnummer, postanstalt, E-post-adress.

Ekeris kundregister är konfidentiellt, uppgifterna överlåts inte till någon annan part.

Registeransvarig Ekeri Ab:s kundregister.

Ab Ekeri Oy

Kållbyvägen 1276

68880 Kållby

Tel: 06-7887400

E-post: parts@ekeri.fi

FO-nummer: 01818891

 

Ekeri Ab använder registret för att sköta kundförhållandena till dess kunder. Registret används till direktmarknadsföring om kunden inte uppgett annat. Uppgifter utlämnas aldrig till utomstående.

Registrets innehåll:Kundens kontaktuppgifter, Köphistoria, Betalningssätt, Referensnummer.

Vill ni att vi raderar era personuppgifter från vårt register så  ta vänligen kontakt.